TEAL

Hvad er TEAL?

Begrebet TEAL stammer fra filosoffen Ken Wilbers beskrivelse af den menneskelige bevidstheds evolutionære udvikling, hvor TEAL er defineret som menneskehedens næste evolutionære bevidsthedsniveau.

TEAL som begreb blevet meget populært de senere år, hvilket især skyldes Frederic Laloux, der i sin bog “Reinventing Organizations” fra 2014 sætter TEAL i organisatorisk perspektiv. I sin bog refererer Laloux til “Evolutionary TEAL” som den næste generations organisationer, og giver samtidig en række eksempler på meget succesfulde TEAL organisationer.

En årsag til at TEAL organisationer har så stor succes, er, at de formår at tiltrække såvel medarbejdere som kunder, for hvem formål går forud for profit. I modsætning til nutidens mange hierarkiske og mekanisk drevne organisationer hviler TEAL organisationer på et organisk mindset.

Hvis du ikke allerede har hørt om TEAL, er det en god idé at se denne korte videosekvens på små 10 minutter, inden du læser videre.

TEAL PROJECTS

Ring på +45 2969 0169

Skriv til sc@givers.dk

Book et møde på +45 2969 0169